De opticien

Wanneer u klachten bij het dragen van uw contactlenzen en/of klachten van droge ogen ervaart, kan uw opticien, de contactlensspecialist of optometrist u adviseren.

De huisarts

Uw huisarts is bekend met de problematiek van droge ogen, en met de aangewezen behandeling. In de praktijk kan een aantal onderzoeken gedaan worden om te bepalen of u droge ogen heeft. De huisarts kan u een proefbehandeling kunsttranen geven. Wanneer de behandeling onvoldoende resultaat heeft, kan de huisarts u doorverwijzen naar een optometrist of een oogarts.

De oogarts

Ook de oogarts zal onderzoeken of u droge ogen heeft. De oogarts heeft de mogelijkheid om uw ogen in meer detail te bekijken. De ernst van de afwijking wordt bepaald en ook worden de risico’s met u besproken. De oogarts zal samen met u een zoektocht aangaan om de beste strategie voor de behandeling van uw ogen te bepalen.

De apotheker

Wanneer uw vragen heeft over uw medicijnen of kunsttranen, kan de apotheker een aanvullende rol spelen in het verhelpen van uw klachten. Omdat de apotheker bekend is met de diverse werkingsmechanismen van bestanddelen van kunsttranen, kan de apotheker u hierover advies geven.

  • Zo moet er bijvoorbeeld niet te vaak met kunsttranen gedruppeld worden. Wanneer u vaker druppelt dan in de bijsluiter is voorgeschreven, bespreek dit dan met uw huisarts of apotheker. Het kan zijn dat u andere medicatie nodig heeft;
  • Er zijn kunsttranen waarin een conserveermiddel zit. De apotheker kan u informeren dat langdurig gebruik van conserveermiddelen voor verdere irritatie kan zorgen. Een kunsttraan zonder conserveermiddelen zou een alternatief kunnen zijn;
  • De apotheker kan u wijzen op het risico van het dragen van contactlenzen.