Er zijn veel medicijnen die invloed kunnen hebben op het traanproductie van het oog. Denk hier bij aan antidepressiva, bloeddrukverlagende middelen, plastabletten etc. Wilt u weten of medicijnen die u gebruikt de bijwerking van droge ogen kunnen veroorzaken? Lees dan de patiëntenbijsluiter of vraag het aan uw arts of apotheker.