Er zijn veel medicijnen die invloed kunnen hebben op de traanproductie van het oog. Denk hierbij aan antidepressiva, bloeddrukverlagende middelen, plastabletten etc. Wilt u weten of medicijnen die u gebruikt de bijwerking van droge ogen kunnen veroorzaken? Lees dan de patiëntenbijsluiter of vraag het aan uw zorgverlener.