Doe de zelftest

Deze test kunt u gebruiken:

  • Wanneer u wilt weten of u droge ogen heeft
  • Wanneer u een meetpunt wenst vast te stellen. Zo kunt u in de tijd het verloop volgen, wordt het beter of juist erger? Merkt u al verschil als u een behandeling volgt?

Deze zelftest is een gevalideerde vragenlijst, bekend als de McMonnies vragenlijst. Dit betekent dat dit een geaccepteerde vragenlijst is welke door artsen gebruikt kan worden om de waarschijnlijkheid van droge ogen in kaart te brengen. De resultaten van de test kunnen voor de arts aanleiding zijn om verdere tests uit te voeren. Hoewel de vragenlijst op zichzelf geen solide uitkomst geeft over de ernst van de aandoening, wordt deze lijst ook gebruikt als een klinisch evaluatie instrument.

Gebruik de onderstaande knop om uw resultaat uit te printen. Deze kunt u ook gebruiken om uw uitslag op te slaan naar PDF door in het print menu de bestemming te wijzigen van printer naar PDF.