Problemen met droge ogen kunnen doorgaans niet eenvoudig opgelost worden. U verschilt op vele manieren van de mensen om u heen. Uw lichaam is uniek, u reageert op uw eigen manier op de omgevingsfactoren in uw leven. Dit betekent ook dat uw klachten en ervaringen specifiek voor u zijn. Het kan dan niet anders, dan dat de oplossing voor uw droge ogen een unieke benadering vraagt.

Droge ogen ontstaan niet van de één op andere dag, helaas betekent dit ook dat genezing niet altijd van de één op andere dag bewerkstelligd kan worden.

Het is zeer belangrijk dat u eventuele voorgeschreven medicatie en de adviezen conform de afspraken met uw arts toepast. Het doel van de behandeling is niet alleen om uw klachten op te lossen, maar juist dat de ogen een betere conditie krijgen dan voordat u met de behandeling begon. Ook het herstellen van de onbalans van de bevochtiging in uw ogen is een doelstelling. Daarnaast moet eventuele afhankelijkheid van oogdruppels worden opgelost. Met andere woorden, het is de bedoeling dat de behandeling ervoor zorgt dat er óf met de klachten geleefd kan worden, óf dat de klachten in het geheel zijn verdwenen.

Het behalen van bovenstaande doelstellingen kost tijd en geduld. Door samenwerking met uw arts wordt geprobeerd stap voor stap een effectieve strategie te bepalen om uw oogprobleem te behandelen.

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent met de resultaten van uw behandeling. Schroom dan niet bij uw arts te vragen of er aanvullende behandelmogelijkheden zijn, u moet tenslotte leven met de ongemakken van droge ogen. Uw arts kan u alleen helpen wanneer u duidelijk maakt dat u nog steeds problemen ervaart.

Hoewel het de doelstelling is om ervoor te zorgen dat u geen klachten van droge ogen meer heeft na behandeling, blijven droge ogen toch vaak een chronisch probleem. Dit betekent dat de klachten vaak in meer of mindere mate blijven bestaan. Ze zijn dan wel vaak wisselend in ernst.

Het komt voor dat er perioden zijn zonder dat u klachten ervaart, waarna de klachten juist weer erger worden. Kijk dan naar uw omgevingsfactoren en probeer deze aan te passen aan uw behoeften. Kunsttranen kunnen helpen de klachten te verminderen doordat ze helpen de balans te herstellen. Wanneer u een onderliggend medisch probleem heeft, verzachten de kunsttranen de klachten echter alleen, zij genezen de medische problemen meestal niet.

Conserveermiddelen kunnen uw klachten verergeren

Steeds vaker worden kunsttranen zonder conserveermiddel bij chronisch gebruik voorgeschreven. Wanneer de klachten niet afnemen maar juist toenemen en er steeds vaker gedruppeld moet worden om verlichting te ervaren, kan dit komen omdat de kunsttraan die u gebruikt een conserveermiddel bevat. Lees hier meer over conserveermiddelen en kunsttranen.

Niets helpt, wat nu?

Wanneer niets lijkt te helpen, kunt u het volgende doen:

Werken de voorgeschreven kunsttranen onvoldoende? Bespreek dit met uw arts. Het kan zijn dat het voorgeschreven middel niet goed bij uw specifieke probleem past. Een kunsttraan met andere samenstelling kan uitkomst bieden.

Is de werking van de druppels te kort en moet u steeds vaker druppelen? Ook dit moet u met uw arts bespreken. Misschien bevat uw kunsttraan conserveermiddelen waardoor het oog verder geïrriteerd kan raken. Een andere kunsttraan of behandeling kan in uw geval beter werken.

Werken de druppels in zekere mate maar had u meer verwacht? Bespreek deze zorg met uw arts. Wellicht komen uw verwachtingen niet overeen met het advies van uw arts, een open gesprek hierover kan een beter verwachtingspatroon bewerkstelligen.

Kwaliteit van leven en droge ogen

Niet alleen de directe irritatie of de pijn van droge ogen worden als een probleem ervaren. Veel patiënten met droge ogen worden beperkt in hun dagelijks handelen. Deze beperkingen kunnen zeer ingrijpend zijn, waarbij de omgeving vaak niet goed begrijpt wat er aan de hand is.

Een overzicht van beperkingen:

 • Lichtgevoeligheid (felle verlichting, beeldscherm van de computer maar ook TV kijken)
 • Luchtverplaatsing (zoals bv in de auto) wordt als – zeer – onaangenaam ervaren
 • Auto rijden, overdag en/of ’s nachts, het lastig vinden om wegbewijzering te kunnen lezen
 • Het niet kunnen volhouden van werkzaamheden, of helemaal niet meer kunnen werken
 • Problemen met lezen
 • Problemen met koken
 • Het niet (goed) kunnen herkennen van gezichten (familie en vrienden)
 • Traplopen
 • Op visite gaan bij vrienden of familie is lastig, de nieuwe omgeving is vaak te warm en/of benauwd
 • Toename van klachten in een droge omgeving
 • Rokerige ruimten (sigaretten, openhaard)

Verschillende internationale studies hebben laten zien, dat het moeten leven met droge ogen veel impact heeft op het sociale leven en het arbeidsproces. Het is belangrijk om de klachten van droge ogen op te lossen, om niet met onnodige nadelige gevolgen te blijven zitten.

Bovenstaande beperkingen kunnen – een verregaande – invloed op uw humeur hebben. Het kan zelfs zover gaan, dat de beperkingen u en uw (levens)partner sociaal gaan isoleren. Het niet meer op visite kunnen gaan, bijvoorbeeld, beïnvloedt wezenlijk belangrijke sociale interacties. Het lastig vinden om in het arbeidsproces te functioneren, legt ook een grote druk op het werkleven.

Uiteraard is er onderzoek gedaan naar hoe droge ogen de kwaliteit van leven beïnvloedt. De publicatie Dry Eye Disease: impact on Quality of Life and Vision (Uchino en Schaumberg) bespreekt een dergelijk onderzoek. De auteurs concluderen dat de impact van droge ogen op het dagelijks leven vergelijkbaar was met de impact van een matige tot ernstige keelontsteking. Bij gevallen van zeer ernstige droge ogen was de impact zwaarder dan gerapporteerd voor een invaliderende heupfractuur (pagina 4, eerste paragraaf).

Uit bovenstaande wordt duidelijk dat droge ogen de kwaliteit van leven op een negatieve manier kan beïnvloeden.

Artikelen:

Dry Eye Disease: impact on Quality of Life and Vision
Impact of dry eye on work productivity