Veel mensen die contactlenzen dragen, hebben last van droge en geïrriteerde ogen. Deze droge en geïrriteerde ogen kunnen veroorzaakt worden door conserveermiddelen in de contactlensvloeistof of het type contactlens dat gedragen wordt. Wanneer is geconstateerd dat de irritatie niet door de contactlensvloeistof of de lens wordt veroorzaakt die u draagt, en u liever geen bril wenst te dragen, kunt u kiezen voor een laserbehandeling. Echter, een laserbehandeling kan extra risico’s met zich meebrengen.

Voorafgaand aan een laserbehandeling worden de ogen nauwkeurig onderzocht. Er wordt onder meer gecontroleerd:

  • hoe lang uw ogen vochtig blijven zonder te knipperen
  • hoeveel traanvocht uw ogen aanmaken
  • wat de kwaliteit van het traanvocht is

Wanneer de resultaten van met name de kwaliteit van het traanvocht binnen de normale grenzen blijven, is een laserbehandeling geen probleem. Maar bij sommige mensen is de traanproductie verlaagd of is er sprake van een te snel opdrogende traanlaag. Wanneer de traanproductie niet voldoende is, kan een laserbehandeling mogelijk niet uitgevoerd worden.

Er bestaan verschillende technieken om ogen te laseren.

IntraLASIK

Bij een standaard IntraLASIK behandeling geeft de laser het hoornvlies een aangepaste vorm. De laser maakt een horizontaal flapje onder het hoornvlies. Hiervoor worden de uiteinden van enkele zenuwtjes in het hoornvlies doorgesneden. Door het doorsnijden van de zenuwtjes ontvangen de hersenen minder zenuwprikkels als het oog droog is.

SMILE

Bij de SMILE (Small Incision Lenticular Extraction) techniek creert een speciale laser een lensje tussen de lagen van het hoornvlies. Daarna wordt er met de laser een heel kleine opening aan de zijkant van het hoornvlies gemaakt. Deze opening is niet groter dan enkele millimeters. Daarna trekt de chirurg het lensje voorzichtig uit het hoornvlies. Hierdoor verandert de kromming van het oog waardoor het mogelijk is om scherper te zien. Oppervlakkige zenuwbeschadiging wordt op deze manier zo veel mogelijk voorkomen. Deze nieuwe behandelmethode is vooral gericht op een verlaging van het risico op complicaties.

De dag van de ooglaserbehandelig is het belangrijk om de ogen rust te geven. Draag een zonnebril, vermijd het gebruik van make-up en ga zeker niet zwemmen. Om te voorkomen dat er ’s nachts in de ogen gewreven wordt, is het verstandig om een beschermende bril te dragen.

Het herstel van de conditie van het hoornvlies kan langere tijd in beslag nemen. Tot die tijd bestaat de kans dat men last heeft van droge ogen. Het is dus van belang dat patiënten hun ogen druppelen met kunsttranen. Hoeveel en hoelang verschilt per persoon. Uitgebreide nazorg en controle is ook belangrijk en moet gebeuren zolang de ogen herstellen van de laserbehandeling.