Voor de patiënt met droge ogen, brengt een oogoperatie in of rond het oog een extra risico met zich mee. Denk hierbij aan:

  • Hoornvliestransplantaties
  • Staaroperaties
  • Netvliesoperaties
  • Laserbehandelingen

Door de operatie en de medicijnen die gegeven worden om de genezing te bevorderen, kan het droge ogen probleem toenemen. De risicio’s die bij oogoperaties bestaan, kunnen toenemen wanneer u last heeft van droge ogen.

Wees alert wanneer u droge ogen heeft en een oogoperatie moet ondergaan. Bespreek uw probleem met droge ogen met uw arts, zodat er rekening mee kan worden gehouden met de behandeling en nazorg. Vraag ook of u nog speciale maatregelen kunt nemen voor of na de operatie.