Over het algemeen ontstaan droge ogen door een samenspel van factoren. Verreweg de meeste patiënten met droge ogen hebben een onbalans tussen de aanmaak en afvoer van het traanvocht. Hierdoor verdampt de traanlaag te snel (er wordt minder aangemaakt dan afgevoerd).

Het kan ook zijn dat het traanvocht van onvoldoende kwaliteit is. Wanneer het traanvocht van onvoldoende kwaliteit is, bijvoorbeeld door een verhoogd zoutgehalte, verandert de samenstelling van de traanlaag. Hierdoor wordt het oog onvoldoende beschermd tegen de omgeving, wordt het droog en onstaan er kleine beschadigingen op het oogoppervlak.

Het kan ook gebeuren dat er onvoldoende slijm wordt aangemaakt of onvoldoende traanvocht. Daarnaast kan het traanvocht sneller verdampen of afgevoerd worden dan normaal.

De meest voorkomende oorzaken van droge ogen zijn:

 • Het traanvocht verdampt te snel.
 • Er wordt minder traanvocht aangemaakt.
 • Een combinatie van bovenstaande is ook mogelijk.

Kwaliteit van leven en droge ogen

Niet alleen de directe irritatie of de pijn van droge ogen worden als een probleem ervaren. Veel patiënten met droge ogen worden beperkt in hun dagelijks handelen. Deze beperkingen kunnen zeer ingrijpend zijn, waarbij de omgeving vaak niet goed begrijpt wat er aan de hand is.

Een overzicht van beperkingen:

 • Lichtgevoeligheid (felle verlichting, beeldscherm van de computer maar ook TV kijken)
 • Luchtverplaatsing (zoals bv in de auto) wordt als – zeer – onaangenaam ervaren
 • Auto rijden, overdag en/of ’s nachts, het lastig vinden om wegbewijzering te kunnen lezen
 • Het niet kunnen volhouden van werkzaamheden, of helemaal niet meer kunnen werken
 • Problemen met lezen
 • Problemen met koken
 • Het niet (goed) kunnen herkennen van gezichten (familie en vrienden)
 • Traplopen
 • Op visite gaan bij vrienden of familie is lastig, de nieuwe omgeving is vaak te warm en/of benauwd
 • Toename van klachten in een droge omgeving
 • Rokerige ruimten (sigaretten, openhaard)

Verschillende internationale studies hebben laten zien, dat het moeten leven met droge ogen veel impact heeft op het sociale leven en het arbeidsproces. Het is belangrijk om de klachten van droge ogen op te lossen, om niet met onnodige nadelige gevolgen te blijven zitten.

Bovenstaande beperkingen kunnen – een verregaande – invloed op uw humeur hebben. Het kan zelfs zover gaan, dat de beperkingen u en uw (levens)partner sociaal gaan isoleren. Het niet meer op visite kunnen gaan, bijvoorbeeld, beïnvloedt wezenlijk belangrijke sociale interacties. Het lastig vinden om in het arbeidsproces te functioneren, legt ook een grote druk op het werkleven.

Uiteraard is er onderzoek gedaan naar hoe droge ogen de kwaliteit van leven beïnvloedt. De publicatie Dry Eye Disease: impact on Quality of Life and Vision (Uchino en Schaumberg) bespreekt een dergelijk onderzoek. De auteurs concluderen dat de impact van droge ogen op het dagelijks leven vergelijkbaar was met de impact van een matige tot ernstige keelontsteking. Bij gevallen van zeer ernstige droge ogen was de impact zwaarder dan gerapporteerd voor een invaliderende heupfractuur (pagina 4, eerste paragraaf).

Uit bovenstaande wordt duidelijk dat droge ogen de kwaliteit van leven op een negatieve manier kan beïnvloeden.